Vianočná pohľadnica

Krásne sviatky Vianočné, nech vám prinesú chvíle radostné.

V novom roku 2018 lásku, svornosť a v živote všetkého hojnosť,

želá Peter s rodinou.